Zakoni i prava

Prava osoba oštećena sluha

Prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 71 od 08.07.1999.), gluhe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž, tj. na svakih 12 mjeseci računa se radni staž od 15 mjeseci. Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25, od 21.02.2005.) i Pravilniku o izmjeni [...]

Detaljnije »

Iz sustava zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25, od 21.02.2005.)   Slušna pomagala Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 [...]

Detaljnije »
Wholesale Replica Jerseys Jerseys Free Shipping Paypal Best Jerseys Wholesale Wholesale NBA Jerseys Knockoff Jerseys Wholesale Cheapest Jerseys Wholesale Reebok NCAA Replica Jerseys