O nama


Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre osnovana je u srpnju 2012. godine, a od početka 2011.godine djelovala je u sklopu Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije i to kao Klub djece i mladeži gluhih i nagluhih Istarske županije. Osnovana je na inicijativu roditelja i tumača – prevoditelja znakovnog jezika i djeluje na području cijele Istarske županije, gdje je i registrirana pri Uredu za državnu Upravu.

Skraćeni naziv Udruge je UDMOSI.

Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre  je dobrovoljna udruga civilnoga društva, nestranačka, nevladina, neprofitna, socijalna udruga građana, udruga osoba sa invaliditetom, koja okuplja, brine i skrbi o osobama oštećena sluha, sa područja Istarske županije, radi ostvarivanja i usklađivanja svojih zajedničkih interesa.

Članovi komuniciraju znakovnim jezikom te je sukladno tome faktor njihove samostalnosti u društvu i okolini otežan. Stoga ih „ čujuća“ djeca i mladi u društvu drugačije doživljavaju, a mi to želimo kroz rad i aktivnosti Udruge promijeniti.

Kako u Istarskoj županiji nema ustanove za provođenje rehabilitacije djecu se vozilo 3 puta tjedno u Rijeku ili Zagreb, što je bilo jako naporno i iscrpljujuće za djecu i roditelje.

Danas su to djeca koja idu u redovne škole po prilagođenom programu uz obaveznog tumača znakovnog jezika, te stručni rad logopeda i psihologa.

CILJEVI  OSNIVANJA

 

-          socijalizacija djece i mladih oštećena sluha u današnjem društvu,

-          upoznavanje okoline sa znakovnim jezikom i kulturom gluhih kroz kreativno edukativne radionice,

-          organizacija edukativnih izleta u prirodi,

-          pružanje potpore djeci i mladima oštećena sluha u društvu,

-          savjetovanje i edukacija roditelja,

-          prikupljanje i obrada podataka o osobama oštećena sluha na svome području,

te svestrano proučavanje problema oboljelih u svrhu rješavanja njihove problematike;

-          praćenje, analiziranje i razmatranje primjene propisa na području prevencije

invaliditeta, posebno zaštite osoba oštećena sluha, njihovih životnih uvjeta;

Želja nam je u Udruzi razviti aktivnosti sukladne interesu djece i mladih oštećena sluha, pružiti članovima priliku da ostvare svoje želje i potrebe, i najvažnije u svemu, da kroz rad i aktivnosti Udruge dobijemo sretne i zadovoljne osobe pune samopouzdanja, pozitivnog duha i želje za životom. Ukoliko se članovi Udruge budu upravo tako osjećali ispunili smo naš cilj.

 

 Wholesale Replica Jerseys Jerseys Free Shipping Paypal Best Jerseys Wholesale Wholesale NBA Jerseys Knockoff Jerseys Wholesale Cheapest Jerseys Wholesale Reebok NCAA Replica Jerseys