Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre osnovana je u srpnju 2012. godine, a od početka 2011.godine djelovala je u sklopu Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije i to kao Klub djece i mladeži gluhih i nagluhih Istarske županije. Osnovana je na inicijativu roditelja i tumača – prevoditelja znakovnog jezika i djeluje na području cijele Istarske županije, gdje je i registrirana pri Uredu za državnu Upravu.

Skraćeni naziv Udruge je UDMOSI.

Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre  je dobrovoljna udruga civilnoga društva, nestranačka, nevladina, neprofitna, socijalna udruga građana, udruga osoba sa invaliditetom, koja okuplja, brine i skrbi o osobama oštećena sluha, sa područja Istarske županije, radi ostvarivanja i usklađivanja svojih zajedničkih interesa.

Članovi komuniciraju znakovnim jezikom te je sukladno tome faktor njihove samostalnosti u društvu i okolini otežan. Stoga ih „ čujuća“ djeca i mladi u društvu drugačije doživljavaju, a mi to želimo kroz rad i aktivnosti Udruge promijeniti.

Kako u Istarskoj županiji nema ustanove za provođenje rehabilitacije djecu se vozilo 3 puta tjedno u Rijeku ili Zagreb, što je bilo jako naporno i iscrpljujuće za djecu i roditelje.

Danas su to djeca koja idu u redovne škole po prilagođenom programu uz obaveznog tumača znakovnog jezika, te stručni rad logopeda i psihologa.

CILJEVI  OSNIVANJA

 

  • socijalizacija djece i mladih oštećena sluha u današnjem društvu
  • upoznavanje okoline sa znakovnim jezikom i kulturom gluhih kroz kreativno edukativne radionice
  • organizacija edukativnih izleta u prirodi
  • pružanje potpore djeci i mladima oštećena sluha u društvu
  • savjetovanje i edukacija roditelja
  • prikupljanje i obrada podataka o osobama oštećena sluha na svome području
  • te svestrano proučavanje problema oboljelih u svrhu rješavanja njihove problematike
  • praćenje, analiziranje i razmatranje primjene propisa na području prevencije invaliditeta
  • posebno zaštite osoba oštećena sluha, njihovih životnih uvjeta

Želja nam je u Udruzi razviti aktivnosti sukladne interesu djece i mladih oštećena sluha, pružiti članovima priliku da ostvare svoje želje i potrebe, i najvažnije u svemu, da kroz rad i aktivnosti Udruge dobijemo sretne i zadovoljne osobe pune samopouzdanja, pozitivnog duha i želje za životom. Ukoliko se članovi Udruge budu upravo tako osjećali ispunili smo naš cilj.