TKO SU UDMOSI?

Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre osnovana je u srpnju 2012. godine, a od početka 2011.godine djelovala je u sklopu Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije i to kao Klub djece i mladeži gluhih i nagluhih Istarske županije. Osnovana je na inicijativu roditelja i tumača – prevoditelja znakovnog jezika i djeluje na području cijele Istarske županije, gdje je i registrirana pri Uredu za državnu Upravu.

Skraćeni naziv Udruge je UDMOSI.

Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre  je dobrovoljna udruga civilnoga društva, nestranačka, nevladina, neprofitna, socijalna udruga građana, udruga osoba sa invaliditetom, koja okuplja, brine i skrbi o osobama oštećena sluha, sa područja Istarske županije, radi ostvarivanja i usklađivanja svojih zajedničkih interesa.

Izdvojeno s web stranice…

MEDIJI O NAMA

Vijesti koje su prenijeli mediji o Udruzi djece i mladih oštećenog sluha Istarske županije i o našim aktivnostima.

ZAKONI I PRAVA

Pročitajte prava osoba oštećenog sluha te pravilnike o uvjetima i načinu ostvarivanja prava..

KORISNI ČLANCI

Pročitajte naše korisne članke, od razumjevanja gluhoće i nagluhosti do praćenja sluha u dječjoj dobi…

GALERIJE

Pratite naše nove galerije slika iz raznih aktivnosti: proslava, putovanja, izleta, radionica….

NAJNOVIJE NOVOSTI IZ UDRUGE

Najnovije Galerije