Goste smo ukratko upoznali sa načinom rada Udruge, te aktivnostima koje provodimo s ciljem socijalizacije i integracije članova u današnjem društvu.

Tako su budući medicinari imali priliku upoznati se sa vrstama slušnih pomagala, te im je objašnjeno kako, na koji način i u kojoj mjeri slušna pomagala pomažu osobi oštećena sluha u prijemu i primanju zvukova, odnosno informacija.

Naravno, ne smijemo zaboraviti da sve to iziskuje dugogodišnju rehabilitaciju od najranije dobi djetetova života. Isto tako goste smo kroz jedan kratak tečaj naučili dvoručnu znakovnu abecedu i moramo priznati da su pojedinci to jako dobro i brzo usvojili.