Korisni članci

Praćenje sluha u dječjoj dobi

Oštećenje sluha najranije se može otkriti u novorođenačkoj dobi - gornja granica je dob od 3 godine, a optimalna dob je 3 mjeseca U Zdravstvenoj knjižici djeteta predviđeno je praćenje sluha od rođenja djeteta do polaska u školu. Danas je u svijetu kao optimalan prihvaćen stav da se sluh provjerava u sve djece bez obzira

Razumjevanje gluhoće i nagluhosti

Dugi niz godina u rehabilitaciji i edukaciji djece oštećena sluha prevladavao je tzv. medicinski pristup ili kako ga još nazivaju - patološki ili model deficita koji gleda na gluhoću kao na patologiju i u prvi plan stavlja oštećenje i ograničenja koja osoba ima u standardnom načinu komunikacije. Smatralo se da oštećenje sluha, a naročito praktična