djelo dvoje naših članova, Petre i Saše, koji su svojim ručicama formirali slova za ovaj plakat